Limuzin - Xpert

Tekrar Çal

Xpert - Limuzin Şarkı Sözü

Səfalətdə boğulmaq zülmdür
Gətirilmir pullar sənə sinidə
Bir gün bizə açacaqlar qapını
Keç otur limuzində
Səfalətdə boğulmaq zülmdür
Gətirilmir pullar sənə sinidə
Bir gün bizə açacaqlar qapını
Keç otur limuzində

Elə kəşf, kəşf.
Tanıdım dünyanı,
tanıdım insanları
Dedim: Əşi, Əşi...
Sildim pis lenti, saxladım yaxşı anları.

Çoxları unudub həqiqətin özünü
Qapılıb hisslərə bir-birinə dözülər
Biz isə həmişə hazırıq enişə
Yox elə bir zirvə bizi dəyişə
Çətin anında
Sənin halına
Alışıb yanar
Gələr ünvanına
Çartdadıb ucunu
Dodağın uçuğun
Yanağın uçurum
Darıxıb uçuruq

Çətin anında
Sənin halına
Alışıb yanar
Gələr ünvanına
Çartdadıb ucunu
Dodağın uçuğun
Yanağın uçurum
Darıxıb uçuruq

Istəyirlərmi?
Pisləyirlərmi?
Bilmirlər heç düz deyirlərmi?

Ged *ikdir, biz
bilirik!

Səfalətdə boğulmaq zülmdür
Gətirilmir pullar sənə sinidə
Bir gün bizə açacaqlar qapını
Keç otur limuzində

Səfalətdə boğulmaq zülmdür
Gətirilmir pullar sənə sinidə
Bir gün bizə açacaqlar qapını
Keç otur limuzində