Kar Tanesi - Sinan Özen

Sinan Özen - Kar Tanesi Şarkı Sözü

Gökten oynaya oynaya yağar kar tanesi
Düşer sessiz sessiz döne döne kar tanesi
Her taraf bembeyaz bembeyaz bembeyaz
Havalar çok ayaz çok ayaz çok ayaz
Üşüyorum döngel döngel artık
Döngel döngel artık
Seni seviyorum özlüyorum istiyorum
Gökten damlaya damlaya yağar damlacıklar
Düşer tane tane döne döne damlacıklar
Her taraf çarçamur çarçamur çarçamur
Yağıyor sel yağmur sel yağmur sel yağmur
Üşüyorum döngel döngel artık
Döngel döngel artık
Seni seviyorum özlüyorum istiyorum
Döngel döngel artık
Seni seviyorum özlüyorum istiyorum