Adire Zerre Ma (İçimizdeki Ateş) - Mikail Aslan

Mikail Aslan - Adire Zerre Ma (İçimizdeki Ateş) Şarkı Sözü

adirê zerrê ma, êndî têv medê
barsê pêtaga ma, qurdî mekerê
warway şîyo Koyê Duzginî
kaleka jîyare de qisleyî
dewa Kalmêmî û Kureşî
mi ebi çila saye kerd hêga û mergî
budela fetelîno ebi kurasê şayî
dewa Kalmêmî û Khureşî

Gola Çetu vana şîya wê çila ma
bixuse çemê ma, vengê to kamî birna

hela berê no çi kewran o
verê Kanu de çem gureto
ostorê budelay ci ra remeno
budela vano “la lawo persmekerê,
ma herdê xo roto medağê çemî wênîmê
verenî ya çemî gureta awe kerda lêle
qilêr û qertîsê ma vecîyo gilê dare..