Yaa Amar - Mezdeke

Mezdeke - Yaa Amar Şarkı Sözü

Seyize menbe hetbeke hetbek
Vahlenbii vahsar dahsil amarolodi
Yaa amar yaa amar yaaaa amar
Seyize menbe hetbeke hetbek
Vahlenbiii vahsar dahsil amarolodi
Yaa amar yaa amar yaaaa amar
Vanrau ussip huraku varda
Vunaaçaaaaaaa deizemeeeeee
yaa amar yaa amar yaaa amar
Seyize menbe hetbeke hetbek
Vahlenbii vahsar dahsil amarolodi
Yaa amar yaa amar yaaaa amar
iyidif iyidek yegeni
vilmeşşeşıveyya vinnik
iyidif iyidek yegeni
vilmeşşeşıveyya vinnik
Annis Melgey ya vilmayyaaa
Annis Melgey ya vilmayyaaa
Dılsil fani el ahte
Dılsil fani el ahte
iyidif iyidek yegeni
vilmeşşeşıveyva vinnik
iyidif iyidek yegeni
vilmeşşeşıveyva vinnik
Annis Melgey ya vilmayyaaa
Annis Melgey ya vilmayyaaa
Dılsil fani el ahte
Dılsil fani el ahteyaa
amar yaa amar yaaa amar
Seyize menbe hetbeke hetbek
Vahlenbii vahsar dahsil amarolodi
Yaa amar yaa amar yaaaa amar

Vil elbiye riyedek fanasi
Vil ferhiye ziyedek yahabi
Vil elbiye riyedek fanasi
Vil ferhiye ziyedek yahabi
vil hobbi deva yurbib sayim
vil hobbi deva yurbib sayim
kayu nek ahlen elvaa
kayu nek ahlen elvaa
Vil elbiye riyedek fanasi
Vil ferhiye ziyedek yahabi
Vil elbiye riyedek fanasi
Vil ferhiye ziyedek yahabi
vil hobbi deva yurbib sayim
vil hobbi deva yurbib sayim
kayu nek ahlen elvaa
kayu nek ahlen elvaa
Yaa amar yaa amar yaaaa amar
Seyize menbe hetbeke hetbek
Vahlenbii vahsar dahsil amarolodi
Yaa amar yaa amar yaaaa amar
Vanrau ussip huraku varda
Vunaaçaaaaaaa deizemeeeeee
yaa amar yaa amar yaaa amar