Ogit

nê la lao, ne lao, lacê mıno delalo
şin meverde warê mı
nê çê çênê, khê çênê, çena mına delale...
çhik meverde zerria mı

zora zora zora, zora
ma vetime yi herdanê xora
zora zora surgın kerdime
ta suka Qonya
bêjüan heni lal o kherr bime
bêkes bêwayır bêciran bime
bê sır o bêsıtar teyna mendime
se vındime

vera tiji mıneta sodıri
keremeta kıla adıri
xusayısê Çhemi Munzuri
ayme xo viri
cirananê nıkay de haştime
ra o rêçha xo vindi nêkeyme
na herdê bımbareki sero Şit ra nato eştime