Hey Nabe

Hey nabe û nabe û were lê lê lê lê
Hey nabe û nabe û nabe şêrînê lê lê lê
Dil ketiye û çare nabe were lê lê lê lê
Dil ketiye û çare nabe bimirim lê lê lê
Ser singê zêra nabe were lê lê lê lê
Ser singê zêra nabe bimirim lê lê lê
Ew ter eşqa vir nabe were lê lê lê lê
Ew ter eşqa vir nabe bimirim lê lê lê

Hewdika me bi rihane were lê lê lê lê
Rihana şaxvedane bimirim lê lê lê
Navê kurkê Fermane were lê lê lê lê
Navê keçikê Nazdane bimirim lê lê lê

Çûme Şaxê* bi rûbare were lê lê lê lê
Hatim Şaxê bi Rûbare bimirim lê lê lê
Dûr ahengin seyrane were lê lê lê lê
Dûr aheng bi seyrane bimirim lê lê lê
Cihê Mîr û Begane were lê lê lê lê
Cihê Mîr û Begane bimirim lê lê lê