Mıdıgo Me

Mi digo me lê lê, te digo me lê lê
Malan barkir way way çaydan kelê

Navê yaramin lê lê nav meleke way lê
Bejn zirav gulê, por zereke
Mi digo me lê lê, te digo me lê lê
Malan barkir way lê çaydan kelê

Baran barî lê lê erd şil nekir way lê
Ev yaramin gulê Xûdê nekir
Mi digo me lê lê, te digo me lê lê
Malan barkir way lê çaydan kelê
Mi digo me lê lê, te digo me lê lê
Malan barkir way way çaydan kelê