80 80 160 Seksen Seksen Yüzaltmış Albümü - İsmail YK