Bir Şuh-i Sitemkar - Ender Balkır

Tekrar Çal

Ender Balkır - Bir Şuh-i Sitemkar Şarkı Sözü

Bir şuh-i sitemkâr yine saldı beni derde
Koydu nitekim başımı bin türlü kederde
Ağlar gezerim her gece, her vakt-ı seherde
Sevdim seveli terk edemem hayr ile şerde
Bir misl-i melek, zat-ı peri, hüsn-ü beşerde
Gül bülbüle aşık mı nedir, zârını bekler
Pervane dahi yanmak için nârını bekler
Sevdalı gönül göz yorarak yârini bekler
Sevdim seveli terk edemem hayr ile şerde
Bir misl-i melek, zat-ı peri, hüsn-ü beşerde