Yandım Yandım

Gide gide bir yokuşa
Gitti dayandı şu ömrüm
Kadir kıymet bilmez yare
Gitti vuruldu şu gönlüm

Yandım yandım yandım hardan
Gönül vazgeçmiyor yardan
Sordum seni göçmen kuştan
Uçtu dedi göçtü dedi

Bir ben miyim böyle bahtsız
Zarardayım ömrüm kârsız
Yaralarım geçmez sensiz
Mezarımda taşım adsız

Yandım yandım yandım hardan
Gönül vazgeçmiyor yardan
Sordum seni soğuk külden
Söndüm dedi öldüm dedi