Hey Koca Topçu

Su dağlara yan gele yan gele
Vahres-i fitteki düşman sefilesinin su kesimi
Denkleş dur
iki bıyık bükümü sağa beraber bir iki
Üç evlek ile ruh beraber bir iki üç
Bir gülle tıkıla
Ikıla
Sıkıla
Mesafe hak getire
Haydi Allah rasgetire aman
Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişi kuşak
Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyip geçer Genç Osman
Bağdatın kapısını Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı
Kelle koltuğunda 3 gün savaştı
Allah Allah deyip geçer Genç Osman
Bağdatın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir arslan
Kelle koltuğunda geliyor Karstan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman